Aktuálne dianie

Zápis do MŠ Ploské na školský rok 2020/2021
07-04-2020, 10:16

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  PLOSKÉ

 Riaditeľka Materskej školy Ploské 74 oznamuje rodičom, že zápis na školský rok 2020/2021 do MŠ Ploské sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať

                   od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

  Podmienky prijímania:

Ø  na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

Ø  prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

Ø  deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

Ø  deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  Čo je potrebné k zápisu:

Ø  žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Ø  z dôvodu mimoriadnej situácie sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie  o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  Žiadosť na predprimárne vzdelávanie nájdete na webovej stránke OÚ Ploské alebo si ju po telefonickej dohode môžete vyzdvihnúť osobne v Materskej škole Ploské. Odovzdať ju môžete, poštou, e –mailom alebo do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove Obecného úradu Ploské.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do

30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.

  Adresa

Materská škola Ploské

Ploské 74

044 44  Kráľovce

e-mail: msploske@gmail.com

tel.kontakt: 0907 159 463 Mgr. Zdena Paločková ( riaditeľka materskej školy )

Príloha:

Žiadosť

                                           Ž I A D O S Ť

 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

 

Podpísaní  rodičia týmto žiadame o prijatie nášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Ploské 74, 044 44,  Kráľovce  v školskom roku  2020/2021

 

 

Dieťa

Meno, priezvisko:.......................................................................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................................................................

Rodné číslo: ..............................................................................................................................

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, mesto) : .........................................................................................

Národnosť: ................................................................................................................................

Štátne občianstvo : ....................................................................................................................

  Otec/zákonný zástupca

Meno, priezvisko:.......................................................................................................................

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, mesto): ............................................................................................

Kontakt tel.č./ mail.: ...................................................................................................................

 

Matka/zákonný zástupca

Meno, priezvisko:.......................................................................................................................

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, mesto) : ..........................................................................................

Kontakt tel.č./ mail.: ...................................................................................................................

 

Korešpondenčná adresa, na ktorú bude zaslané rozhodnutieo prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

V .....................................,  dňa .........................

 

.................................................

Podpisy oboch rodičov

 

Svojim podpisom udeľujem  MŠ Ploské  súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov na spracúvanie všetkých vyššie uvedených osobných údajov na účely vyhodnotenia žiadosti o prijatie dieťa na predprimárne vzdelanie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je udelený na dobu neurčitú, pričom  oprávnená osoba môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, že nie sú zamlčané žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie, alebo dochádzku môjho dieťaťa do MŠ. Beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých údajov a informácií bude rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do materskej školy zrušené.

 


Prídavné Dokumenty:

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
    Veľkosť: 41.41KB | Stiahnut

KALENDÁR:

August 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Ľubomír

TOP SPRÁVY:

Počasie

Náhodná fotka

PA232212.jpg

ANKETA:

Využívam internet:
  1. V praci
  2. Doma
  3. V praci aj doma
  4. V internetovej kaviarni
Celkovo 4337 hlasov.