Fotogaléria obce

3ploske.jpg
Letecké zábery obce

Fotky

Vytvorene: 07/12/2007
Celkovo 1 obrázkov.

100-2105.jpg
Obecná zabíjačka 30.12.2007

Vytvorene: 28/07/2008
Celkovo 26 obrázkov.

100-1888.jpg
Mikuláš 6.12.2007

Vytvorene: 28/07/2008
Celkovo 12 obrázkov.

Karneval-2008-033.jpg
Karneval 30.5.2008

Vytvorene: 28/07/2008
Celkovo 4 obrázkov.

Foto-005.jpg
Deň detí 7.6.2008

Vytvorene: 28/07/2008
Celkovo 50 obrázkov.

fotky-pridane-11-7-08-087.jpg
Uvítanie novonarodených detí 29.6.2008

Vytvorene: 28/07/2008
Celkovo 38 obrázkov.

11112008.jpg
Výstavba viacučelové ihriska

5.12.2008 boli ukončené práce na výstavbe viacúčelového ihriska v našej obci. Oficiálne otvorenie bude v jarných mesiacoch. Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút využívania viacúčelového ihriska a správcu Pána Lea Kleina.

Vytvorene: 10/02/2009
Celkovo 31 obrázkov.

100-0752.jpg
2. zasadanie obecného zastupiteľstva

Skladanie sľubu poslanca miestneho zastupiteľstva Ľuboša Stoličného.

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 3 obrázkov.

102-2190.jpg
Otvorenie internetovej miestnosti

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 11 obrázkov.

100-2317.jpg
Súťaž 1. ligového kola Košice okolie v roku 2008.

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 28 obrázkov.

DSCF0536.jpg
Výročie Slovenslého národného povstania.

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 23 obrázkov.

102-2405.jpg
Kladenie vencov na Dargove

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 17 obrázkov.

100-0757.jpg
Činnosť aktivačných pracovníkov

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 6 obrázkov.

24072008-006.jpg
Povodeň v júli 2008

Vytvorene: 30/07/2008
Celkovo 21 obrázkov.

Picture-050.jpg
64. výročie SNP

Vytvorene: 08/09/2008
Celkovo 38 obrázkov.

DSCF4082.jpg
Stretnutie s dôchodcami 26.10. 2008

Obec pripravila v mesiaci venovanom seniorom stretnutie v kultúrnom dome,kde po príhovore starostu Františka Petra bol kultúrny program žiakov MŠ a folklórnej skupiny "Vydumanec" z Kuzmic. Nasledovalo odovzdávanie pamätných listov jubilantom a občerstvenie pre prítomných občanov.

Vytvorene: 10/02/2009
Celkovo 34 obrázkov.

zabijacka02-27-12-08.jpg
Obecná zabijačka 27.12.2008

Obec organizovala už druhú obecnú zabíjačku na verejnom priestranstve pri kostole. Aj napriek silnému mrazu bola dobrá účasť a špeciality mäsiarov a kuchárov sa skonzumovali bezo zbytku. Poďakovanie patrí majstrom svojho remesla Milošovi Capkovi a Marekovi Paločkovi, ako aj miestnym hasičom a zamestnancovi obce Vladimírovi Goliášovi ktorí sa podieľali na príprave.Za ošípané obec ďakuje sponzorovi firme AGROK Topoľčianky.

Vytvorene: 10/02/2009
Celkovo 26 obrázkov.

1-1.jpg
Medzinárodný deň žien

8.marca 2009 sa uskutočnili oslavy MDŽ v kultúrnom dome Ploské.Na oslavy v našej obci prijal pozvanie od starostu obce prezident SR pán Ivan Gašparovič.Po príhovore starostu obce následoval kultúrny program žiakov miestnej MŠ a ZŠ Budimír,tanečná skupina Unostár a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

Vytvorene: 09/03/2009
Celkovo 86 obrázkov.

01.jpg
Deň deti

Dňa 23.5.2009 sa na futbalovom ihrisku v našej obci uskutočnil Deň detí,za účasti deti z obce ako aj blízkeho a vzdialenejšieho okolia.Okrem súťaži mali deti zaujímavý program.Ukážky práce policajtov,sokoliarov,hasičov.O príjemnú zábavu sa postarala hodobno-zábavna skupina ŠČAMBA a ľudový rozpravač Jožko-Jožka.Ďakujeme všetkým sponzorom nádherného podujatia.

Vytvorene: 09/07/2009
Celkovo 129 obrázkov.

IMG-2528.jpg
Otvorenie multifunkčného ihriska

Vyvrcholením osláv Dňa deti 23.5.2009,bolo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v našej obci predsedom vlády SR pánom Róbertom Ficom.Po slávnostnom príhovore starostu obce Františka Petra sa k viac ako 1 000 prítomným prihovoril premiér Róbert Fico.Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj predseda NR SR pán Pavol Paška,podpredseda vlady a minister vnútra pán Róbert Kaliňak,štátny tajomník MH SR pán Peter Žiga a ďalší vzácní hostia.Po prestrihnutí symbolickej pásky premiérom a starostom sa uskutočnil futbalový zápas medzi mužstvom vlády SR a futbalovými veteránmi Obce Ploské.

Vytvorene: 09/07/2009
Celkovo 61 obrázkov.

04062009.jpg
Úprava toku Torysy

Na prelome mesiacov máj a jún 2009 zamestnanci Povodia Hornádu a Bodvy v našej obci vykonali rozširenie priepustu pod mostom,úpravu brehu rieky a iné práce.Opatrenia sú doležite,ako prevencia proti povodňam,ktoré už niekoľko rokov sužujú našu obec.Poďakovanie patrí všetkým,ktorí sa na tom podieľali,ale zvlášť riaditeľovi závodu PHaB p.Ing.Miščíkovi.

Vytvorene: 09/07/2009
Celkovo 20 obrázkov.

2009-0426zidovany0001.jpg
Židovský cintorín

Ivana Hvizdošová z našej obce prišla z iniciatívou vyčistiť a upratať židovský cintorín,ktorý bol dlhé roky zanedbaný.Patrí jej, ale aj Ladislavovi Fodorovi, Ľubkoví Kohutovi a DHZ Ploské srdečná vďaka.

Vytvorene: 20/07/2009
Celkovo 15 obrázkov.

1.jpg
65. výročie SNP

Dňa 29.8.2009 sa na počesť 65. výročia Slovenského národného povstania uskutočnil 1.ročník Nočnej súťaže hasičov o putovný pohár starostu Obce Ploské za účasti 21.družstiev.Víťazom sa stalo družstvo DHZ Vtáčkovce. Pred samotnou súťažou bola zapálená spomienková vatra poslankyňou Európskeho parlamentu Monikou Smolkovou

Vytvorene: 07/09/2009
Celkovo 50 obrázkov.

IMG-4763.jpg
Obecná zabíjačka 2.1.2010

Na začiatku tohto roka obec organizovala už tretiu obecnú zabíjačku. Tentokrát sa konala, na podnet očanov, pri kultúrnom dome, čo sa veľmi osvedčilo a pravdepodobne to tak bude aj o rok.

Vytvorene: 03/02/2010
Celkovo 48 obrázkov.

IMG-5079.jpg
Medzinárodný deň detí 29.05.2010

Tak ako každý rok, aj tento rok sa konala na miestom futbalovom ihrisku oslava medzinárodného dňa detí. Akcie sa zúčastili mnohý významí hostia. O bohatý program sa postarali profesionálny policajti so svojimi psami, hasičský a zachranný zbor, sokoliari, šermiarska skupina. Deti mali možnosť previesť sa na koňoch z ranča. O hudobne cisla sa postarali hudobno zabavné kapely Traky a Ščamba.

Vytvorene: 09/07/2010
Celkovo 38 obrázkov.

foto-001.jpg
Záplavy po prívalových dažďoch.

Dňa 30.05.2010 sa po mohutných prívalových dažďoch vybrežil miestny potok. Záplavová vlna zdvihla tento potok do vyše trojmetrovej výšky a zatopila mnoho záhrad a domov. Zasahovať museli nielen dobrovoľný hasiči z Ploského ale aj profesionálny hasiči na člnoch. Vodný živel spôsobil veľké majetkové škody.

Vytvorene: 09/07/2010
Celkovo 39 obrázkov.

Foto-001.jpg
Uvítanie detí 18.7.2010

Obec Ploské dňa 18.7.2010 uskutočnila uvítanie detí do života za prítomností svojích rodičov. Uvítania sa zúčastnili: r.Kolodová, r.Paločková a r.Hvizdošová

Vytvorene: 15/10/2010
Celkovo 33 obrázkov.

S6300108.jpg
66.VÝROČIE SNP

Dňa 28.8.2010 sa v našej Obci uskutočnila spomienková slávnosť SNP. Pri tejto príležitosti bola zapálená spomienková vatra, europoslankyňou Monikou Smolkovou. V tento deň sa uskutočnil aj 2.ročník Nočnej súžťaže hasičov o putovný pohár starostu Obce. Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev. Zvíťazilo družstvo z Keceroviec.

Vytvorene: 25/10/2010
Celkovo 38 obrázkov.

promocie-niki-027.jpg
Uvítanie detí 31.10.2010

Obec Ploské dňa 31.10.2010 v zasadačke OcÚ Ploské uskutočnila uvítanie detí do života. Uvítané boli tieto deti: Nela Žigrayová, Nina Zlatníková, Ema Dulebová a Cynthia Slepčíková

Vytvorene: 02/11/2010
Celkovo 41 obrázkov.

PA311142.jpg
Stretnutie dôchodcov 31.10.2010

Naša obec tak ako každý rok usporiadala stretnutie dôchodcov. Po príhovore starostu Bc. Františka Petra s programom vystúpili deti z MŠ Ploské a ľudový rozprávač ujo Maťo. Po programe nasledovalo odovzdávanie pamätných listov jubilantom a občerstvenie pre prítomných.

Vytvorene: 09/11/2010
Celkovo 30 obrázkov.

PC061250.jpg
Mikuláš 2010

Vytvorene: 22/12/2010
Celkovo 16 obrázkov.

DSCF0008.jpg
OBECNÁ ZABÍJAČKA 2011

Začiatkom roka Obec organizovala 4. novoročnú zabíjačku, ktorá sa konala pred kultúrnym domom Ploské. Svoju zručnosť predviedli: Marek Paločko a Miloš Capko , ktorí pripravili zabíjačkové špeciality v spolupráci s miestnymi hasičmi. Touto cestou ďakujeme aj sponzorom zabíjačky: AGROPLUS Budimír a stavebno - obchodnej firme DIANA - Košice.

Vytvorene: 18/01/2011
Celkovo 16 obrázkov.

DSCF0184.jpg
Oslavy MDŽ

Dňa 5.3.2011 sa uskutočnili oslavy MDŽ v KD Ploské. Po príhovore P. starostu s programom vystúpili deti miestnej MŠ a známa speváčka folklórnych a duchovných piesni Anna Servická. Na záver každá zo žien bola obdarovaná kvietkom od p. starostu a poslancov OZ.

Vytvorene: 18/03/2011
Celkovo 6 obrázkov.

P5151482.jpg
Uvítanie detí do života 2011

Obec organizovala dňa 15.5.2011 uvítanie detí do života. Za prítomnosti starostu Bc. Františka Petra, boli rodičmi novorodencov uskutočnené zápisy do pamätnej knihy obce. Uvítané boli tieto deti: Patrik Sýkora, Daniel Voš, Stanislav Janeš a Viktória Gaborová.

Vytvorene: 09/08/2011
Celkovo 11 obrázkov.

DSCF0353.jpg
Mezdinárodný deň detí 2011

Dňa 4.6.2011 sa na futbalovom ihrisku v našej obci, uskutočnil Deň detí. Okrem súťaží, ktoré pripravili učiteľky zo ZŠ Budimír a Občianské združenie Torysa si naše deti, ale aj deti z blízkého okolia mohli bezplatne užiť kolotoč a trampolínu. Podujatia sa zúčastnila europoslankyňa Mgr. Monika Smolková. Záver podujatia patril hudobno-zábavnej skupine ŠČAMBA, ktorá rozveselila deti aj dospelých. Obec týmto ďakuje sponzorom podujatia.

Vytvorene: 09/08/2011
Celkovo 14 obrázkov.

foto4.jpg
Hasičská súťaž

Okresný výbor DPO Košice-okolie v spolupráci s Obcou a DHZ Ploské, dňa 19.6.2011 zorganizovala postupovú súťaž hasičských zborov. Súťaže sa zúčastnilo 23 družstiev.Zvíťazilo družstvo Vtáčkovce. Na podujatí sa prihovoril zúčastneným starosta obce Ing. František Petro a predseda KV a OV DPO Vendelín Fogaráš.V tento deň bola daná do užívania zrekonštruovaná hasičská zbrojnica a starostom obce boli odovzdané pamätné listy tým, ktorí sa o rekonštrukciu a rozvoj DHZ v našej obci najviac zaslúžili.

Vytvorene: 10/08/2011
Celkovo 15 obrázkov.

IMG-1558.jpg
67.Výročie SNP

V našej obci bola dňa 27. augusta 2011 na kultúrnošportovom areáli pri príležitosti osláv 67. výročia SNP zapálená spomenková vatra. Súčasťou osláv bol 3. ročník nočnej sťaže hasičov o pohár starostu obce Ploské. Účastníkom podujatia bol podaný guľáš, ktorý pripravili Marek Paločko a Miloš Capko. Vedenie obce srdečne ďakuje všetkým, ktrorí sa na organizovaní podujatia zúčastnili , hlavne DHZ Ploské na čele Ľ. Stoličným , guľášmajstrom, Občianskému združeniu poľovníkov TORYSA a spoločnosti FEGA FROST, ktorých mrazené výrobky príjemne občerstvili prítomných.

Vytvorene: 08/09/2011
Celkovo 19 obrázkov.

PA232160.jpg
Stretnutie seniorov 2011

Dňa 23.10.2011 sa v KD na Ortášoch konalo stretnutie seniorov. Po príhovore starostu Ing. Františka Petra nasledoval kultúrny program v podaní Anny Servickej známej speváčke folklórnych a duchovných piesní. Starosta obce odovzdal jubilantom pamätné listy obce. Po chutnej večeri nasledovalo občerstvenie a odovzdanie darčekov.

Vytvorene: 31/10/2011
Celkovo 29 obrázkov.

P1010247.jpg
Mikuláš dorazil aj do Ploského

Dňa 6.12.2011 po príhovore starostu Ing. Františka Petra dorazil Mikuláš aj k naším deťom, kde po pekných básničkach a súťažiach rozdal deťom balíčky.

Vytvorene: 07/12/2011
Celkovo 33 obrázkov.

P1010503.jpg
MDŽ 4.3.2012

Dňa 4.3.2012 sa uskutočnili oslavy MDŽ v KD Ploské. Pri tejto príležitosti naše ženy prišli pozdraviť: poslanec NR SR a primátor mesta Košíc Richard Raši a poslanec NR SR Peter Žiga. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce František Petro. Po príhovore nasledoval program v ktorom vystúpili deti miestnej MŠ a hudobno-zábavná skupina ŠČAMBA. Na záver poslanci OZ Ploské obdarovali každú z prítomných žien kvetom.

Vytvorene: 14/03/2012
Celkovo 33 obrázkov.

DSCF1272.jpg
Uvítanie detí do života 22.4.2012

Obec Ploské dňa 22.4.2012 organizovala uvítanie detí do života. Uvítané boli tieto deti:Kristína Slepčíková, Katarína Sýkorová, Nikolas Ivančo, Jakub Korl a Miroslava Kandráčová.

Vytvorene: 25/04/2012
Celkovo 16 obrázkov.

SAM-0673.jpg
Naše deti na olympiáde

Vytvorene: 21/06/2012
Celkovo 1 obrázkov.

P1020602.jpg
Stretnutie seniorov27.10.2012

Dňa 27.10.2012 naša obec organizovala stretnutie seniorov,ktoré sa konalo v KD v Ploskom. Po uvítaní a príhovore starostu Ing. Františka Petra s programom vystúpili deti MŠ a skupina Domovina z Čane. Po vystúpení starosta odovzdal jubilantom pamätné listy a nasledovala chutná večera.

Vytvorene: 08/11/2012
Celkovo 14 obrázkov.

P1020691.jpg
Mikuláš 5.12.2012

Aj tento rok prišiel Mikuláš do Ploského. Naše detičky potešil darčekmi, za ktoré mu deti venovali pekné pesničky a básničky.

Vytvorene: 06/12/2012
Celkovo 24 obrázkov.

SAM-0880.jpg
Karneval MŠ Ploské

Vytvorene: 14/02/2013
Celkovo 53 obrázkov.

DSCF0003.jpg
MDŽ 10.3.2013

Dňa 10.3.2013 sa v našej obci uskutočnili oslavy MDŽ. Prítomných privítal starosta obce Ing. František Petro a pri tejto príležitosti naše ženy prišiel pozdraviť aj prednosta OÚ Košice - okolie PhDr. Peter Derevjanik. Po príhovore nasledoval program v ktorom vystúpili deti MŠ a ochotnícke divadlo z obce Tulčík s divadelným predstavením : Kocúrkovo alebo biznis je biznis. Po predstavení každá z prítomných žien bola poslancami OZ v Ploskom obdarovaná kvetom.

Vytvorene: 12/03/2013
Celkovo 57 obrázkov.

DSCN0570.jpg
Deň Matiek v MŠ Ploské

Deň Matiek v MŠ Ploské 10.5.2013

Vytvorene: 17/05/2013
Celkovo 18 obrázkov.

P1030009.jpg
Stretnutie s dôchodcami 20.10.2013

Vytvorene: 19/11/2013
Celkovo 17 obrázkov.

DSCF0745.jpg
Mikuláš 2013

Mikuláš 2013

Vytvorene: 11/12/2013
Celkovo 14 obrázkov.

DSCF0942.jpg
obecná zabíjačka 4.1.2014

Vytvorene: 08/01/2014
Celkovo 34 obrázkov.

SAM-0985.jpg
Karneval MŠ Ploské

Karneval MŠ Ploské

Vytvorene: 05/03/2014
Celkovo 56 obrázkov.

DSCF1106.jpg
MDŽ 9.3.2014

MDŽ 9.3.2014

Vytvorene: 10/03/2014
Celkovo 87 obrázkov.

DSCF1655.jpg
Mikuláš 2014

Vytvorene: 08/12/2014
Celkovo 45 obrázkov.

P1240693.jpg
Okresné kolo hasisičskej súťaže v Ploskom 16.5.2015

Vytvorene: 19/05/2015
Celkovo 61 obrázkov.

MDD-001.jpg
MDD 6.6.2015

Vytvorene: 22/06/2015
Celkovo 48 obrázkov.

1.jpg
Nočná súťaž hasičov o pohár starostu obce

Nočná súťaž hasičov o pohár starostu obce

Vytvorene: 04/09/2015
Celkovo 15 obrázkov.

IMG-6899.jpg
Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Vytvorene: 11/12/2019
Celkovo 46 obrázkov.

KALENDÁR:

Február 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
meniny má: Alexander

TOP SPRÁVY:

Počasie

Náhodná fotka

1-12.jpg

ANKETA:

Využívam internet:
  1. V praci
  2. Doma
  3. V praci aj doma
  4. V internetovej kaviarni
Celkovo 4474 hlasov.